از سری مقالات مربوط به تراجنسیتی 
Transgender Pride flag.svg
هویت
دوجنسه • دوجنسیتی
* جنسیت کوییر (عجیب) • هیجرا
باینری جنسیت
جنسیت سوم / جنس سوم
دگرجنسگونه • ترنس مرد
ترنس زن • سه جنسیتی
دو روح
دگرجنس‌گرایی دگرباش • فاآفافینه
موضوعات
مبدل پوشی • میان‌جنسی
آشفتگی جنسیتی • تراجنسی
اختلال هویت جنسی
(بیشتر)
نگرش ها
تراجنسی ستیزی
فمینیسم و تراجنسیتی
مبانی اجتماعی
جنبه‌های حقوقی تراجنسیتی
سرویس بهداشتی بی‌جنسیت
فهرست
فیلم‌ها • افراد
موضوعات • مراسم
فهرست موضوعات مربوط به تراجنسیتی
در

حدود ۱٫۷ درصد از تولدهای انسانی فرد متولدشده دارای صفات اولیه و ثانویه جنسی متضاد است. به این معنی که اندام‌های جنسی مربوط به یک جنس را دارد (صفات اولیه) اما موی صورت، لحن صدا، توزیع چربی در بدن، ساختار استخوانی و استقامت ماهیچه‌ای (صفات ثانویه) او کم و بیش شبیه جنس دیگر است. به این گونه افراد بـِـیناجــِنس (intersex) گفته می‌شود.

بیناجنس به انسانها یا دیگر موجوداتی گفته میشود که هرکدام از ویژگیهای گوناگون جنسی را دارا باشند. از جمله این کرومزومها، غده های جنسی، هورمونهای جنسی و یا اندام جنسی که بنابر کمیساریای عالی حقوق بشرِ سازمان ملل متحد، در تعاریف معمول برای بدنهای زنانه یا مزدانه نمیگنجند. چنین گوناگونی هایی ممکن است در برگیرنده ابهام در اندام جنسی، و ترکیبی از ژنوتیپهای کروموزومی و فنوتیپهای جنسی به غیر از اکس وایِ مردانه و اکس اکسِ زنانه باشد.

Fausto-Sterling, Anne (2000). Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality. New York: Basic Books. ISBN 0-465-07713-7.