بیسموتینیت
تصویری از بیسموتینیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری نام آن از ترکیب شیمیایی اش گرفته شده‌است.
نام دیگر Bismuthinite
فرمول شیمیایی Bi2S3
ترکیب شیمیایی درشعله شمع ذوب می‌شود. دراسیدهای HCl گرم و HNO۳ درقلیایی‌ها محلول است. Bi:۸۱٫۳۰٪ S:۱۸٫۷۰٪
رده بندی سولفور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشورهای طویل به طور عمودی و قائم شیاردار
شکل ظاهری تقریباْ کمیاب است و بیشتر در آلمان، چک اسلواکی، رومانی، بولیوی، انگلستان و پرو
رنگ خاکستری فولادی متمایل به زرد یا آبی
رنگ خاکه خاکستری، درخشان
سختی موس ۲
وزن مخصوص ۶٫۸-۷٫۲
رخ کامل
جلا فلزی
شکستگی نامنظم
شفافیت کدر(اپاک)
پاراژنز آمپلکتیت - ویتیکنیت - کوزالیت- کالکوپیریت- آرسنوپیریت- کاسیتریت- ولفرامیت- کوارتز
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال - پگماتیتی - دگرگونی مجاورتی
محل پیدایش ایتالیا
کاربرد کانسار بیسموت

بیسموتینیت (به انگلیسی: Bismuthinite) با فرمول شیمیایی Bi2S3 از مجموعه کانی هاست و نام آن از ترکیب شیمیایی اش گرفته شده‌است. درشعله شمع ذوب می‌شود. دراسیدهای HCl گرم و HNO۳ درقلیایی‌ها محلول است. Bi:۸۱٫۳۰٪ S:۱۸٫۷۰٪ برای اولین بار در ایتالیا کشف شد و از نظر شکل بلور: منشورهای طویل به طور عمودی و قائم شیاردار، رنگ: خاکستری فولادی متمایل به زرد یا آبی، شفافیت: کدر(اپاک)، شکستگی: نامنظم، جلا: فلزی، رخ: کامل، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سولفور است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال - پگماتیتی - دگرگونی مجاورتی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن آمپلکتیت - ویتیکنیت - کوزالیت- کالکوپیریت- آرسنوپیریت- کاسیتریت- ولفرامیت- کوارتز است کاربرد آن: کانسار بیسموت، از نظر ژیزمان تقریباْ کمیاب است و بیشتر در آلمان، چک اسلواکی، رومانی، بولیوی، انگلستان و پرو یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع