کولاک در مینسوتا

بوران نوعی از وضعیت هوایی است که در آن مسافت و وضوح دید به علت برف به شدت کاهش پیدا می‌کند.

انواع

۴ نوع وضعیت بوران وجود دارد:

  • حالت بارش برف
  • حالت کولاک
  • وضعیت هوای صاف
  • حالت مه