گل زعفران بنفش‌فام در حالت بسته

بنفش نام رنگی است که در میان دو رنگ ارغوانی و آبی قرار دارد. بنفش از ترکیب رنگ‌های آبی و سرخ به دست می‌آید؛ ولی مقدار آبی آن بیشتر از سرخ است و در موج ۳۸۰ نانومتر تا ۴۵۰ نانومتر قرار دارد.

r,g،b=۱۴۳٬۰,۲۵۵

(c, m, y, k)=(۴۴, ۱۰۰, ۰, ۰) (h, s, v) (274°, ۱۰۰٪, ۱۰۰٪)

جستارهای وابسته

رنگ‌های وب سیاه نقره‌ای خاکستری سفید سرخ آلبالویی بنفش سرخابی سبز مغزپسته‌ای زیتونی زرد نارنجی آبی سرمه‌ای سبز دودی آبی دریایی