برونیت
تصویری از برونیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام شخصی K.Braun گرفته شده‌است.
نام دیگر Braunite
فرمول شیمیایی Mn2O3.MnSiO3
ترکیب شیمیایی محلول در HCl , SO4H۲,NO3H Mn2O۸:۷۸٫۳۴٪ MnO:۱۱٫۷۳٪ SiO۲:۹٫۹۳٪ با انکلوزیون Fe,Ca,B,Ba
رده بندی اکسید
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری پسودواکتائدر - دوهرمی
شکل ظاهری بلوری - آگرگات دانه‌ای - توده‌ای فراوان است و بیشتر در آلمان، سوئد، آفریقای جنوبی، آمریکا، برزیل و هند
رنگ سیاه - قهوه‌ای سیاه
رنگ خاکه سیاه متمایل بهقهوه‌ای
سختی موس ۶-۶٫۵
وزن مخصوص ۴٫۷-۴٫۹
رخ کامل - مطابق با
جلا فلزی - چرب
شکستگی نیمه صدفی - نامنظم
شفافیت کدر(اپاک)
پاراژنز هوسمانیت - مگنتیت - فرانکلینیت- کلسیت- هوسمانیت- پیرولوزیت- کوارتز
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل دگرگونی - هیدروترمال - دگرگونی مجاورتی - رسوبی
محل پیدایش سوئد
کاربرد کانسار Mn

برونیت (به انگلیسی: Braunite) با فرمول شیمیایی Mn2O3.MnSiO3 از مجموعه کانی هاست و از نام شخصی K.Braun گرفته شده‌است. محلول در HCl , SO4H۲,NO3H Mn2O۸:۷۸٫۳۴٪ MnO:۱۱٫۷۳٪ SiO۲:۹٫۹۳٪ با انکلوزیون Fe,Ca,B,Ba برای اولین بار در سوئد کشف شد و از نظر شکل بلور: پسودواکتائدر - دوهرمی، رنگ: سیاه - قهوه‌ای سیاه، شفافیت: کدر(اپاک)، شکستگی: نیمه صدفی - نامنظم، جلا: فلزی - چرب، رخ: کامل - مطابق با، سیستم تبلور: کوادراتیک و در رده‌بندی اکسید است و منشأ تشکیل آن دگرگونی - هیدروترمال - دگرگونی مجاورتی - رسوبی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن هوسمانیت - مگنتیت - فرانکلینیت- کلسیت- هوسمانیت- پیرولوزیت- کوارتز است کاربرد آن: کانسار Mn، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگات دانه‌ای - توده‌ای فراوان است و بیشتر در آلمان، سوئد، آفریقای جنوبی، آمریکا، برزیل و هند یافت می‌شود.

جستارهای وابسته