برانریت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری رادیواکتیویته قوی دارد. از نام زمین شناس آمریکائی برانر O.Branner اخذ شده‌است.
نام دیگر Brannerite
فرمول شیمیایی (UCaThY) (TiFe)2 O6
ترکیب شیمیایی محلول در HNO3 , H2SO۴ متغیر UO۲:۶۲٫۸۳٪ TiO۲:۳۷٫۱۷٪ (خالصUTi2O۶)
رده بندی اکسید
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری - هم شکل
شکل ظاهری بلوری - پسودومرف کمیاب است و بیشتر در اسپانیا، مراکش، آمریکا، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی
رنگ سیاه
رنگ خاکه قهوه‌ای تیره -قهوه‌ای سبز
سختی موس ۴٫۵
رخ نامشخص
جلا نیمه فلزی - الماسی - چرب
شکستگی صدفی - نامنظم
شفافیت نیمه کدر- کدر(اپاک)
خاصیت مغناطیسی متوسط
پاراژنز سختی و واکنش‌های شیمیائیآلانیت- ایلمنیت- فلدسپات- آپاتیت- زیرکن و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ماگمایی - پگماتیتی - آبرفتی

برانریت (به انگلیسی: Brannerite) با فرمول شیمیایی (UCaThY) (TiFe)2 O6 از مجموعه کانی هاست و رادیواکتیویته قوی دارد. از نام زمین شناس آمریکائی برانر O.Branner اخذ شده‌است. محلول در HNO3 , H2SO۴ متغیر UO۲:۶۲٫۸۳٪ TiO۲:۳۷٫۱۷٪ (خالصUTi2O۶) از نظر شکل بلور: منشوری - هم شکل، رنگ: سیاه، شفافیت: نیمه کدر- کدر(اپاک)، شکستگی: صدفی - نامنظم، جلا: نیمه فلزی - الماسی - چرب، رخ: نامشخص، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی اکسید است همچنین خاصیت مغناطیسی متوسط و منشأ تشکیل آن ماگمایی - پگماتیتی - آبرفتی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن سختی و واکنش‌های شیمیائیآلانیت- ایلمنیت- فلدسپات- آپاتیت- زیرکن و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - پسودومرف کمیاب است و بیشتر در اسپانیا، مراکش، آمریکا، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع