بخش کاغذکنان یکی از بخش‌های تابعه شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است و نام قدیمی آن خونج بوده است. این شهر یکی از مراکز و شهرک های ساخت کاغذ در دوران رونق صنعت کاغد سازی در ایران پس از انتقال این صنعت از چین به ایران بود.که نیازهای کاغذی رَبع رشیدی و تبریز را تأمین می‌کرده. بیشتر مردم این شهر به کاغذسازی در کاغذخانه خویش می‌پرداخته‌اند و از سده هفتم هجری آن جا را به نام «کاغذ کنان» خوانده‌اند.

راههای اصلیاین بخش سه راه دارد که یکی در سطح روستایی روستاها را به یکدیگر ارتباط می‌دهد دیگری راهی است که روستاها را به شهر میانه ارتباط می‌دهد واصلی‌ترین راه ان ازادراه سرچم اردبیل است که در مقیاس ملی است واستان اردبیل را به ازادراه تهران تبریز متصل می‌کند وفاصله ان تا تهران را ۴ ساعت کاهش می‌دهد.

تقسیمات کشوری

  • بخش کاغذکنان
    • دهستان قافلانکوه شرقی
    • دهستان کاغذکنان شمالی
    • دهستان کاغذکنان مرکزی

شهرها: آقکند

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش کاغذ کنان شهرستان میانه در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۱۳۰۷ نفر بوده است.

جستارهای وابسته