شهرستان هوراند یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش مرکزی** دهستان چهاردانگه
    • دهستان دودانگه
    • دهستان دیکله

شهرها: هوراند

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان هوراند در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۳۰۱۴ نفر بوده است.

جستارهای وابسته