بخش نظرکهریزی یکی از بخش‌های تابعه شهرستان هشترود در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش نظرکهریزی
    • دهستان آلمالو
    • دهستان نظرکهریزی

شهرها: نظر کهریزی

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش نظر کهریزی شهرستان هشترود در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۸۷۲۸ نفر بوده است.


جستارهای وابسته