بخش مرکزی شهرستان ورزقان یکی از بخش‌های تابعه شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش مرکزی شهرستان ورزقان
    • دهستان ازومدل جنوبی
    • دهستان ازومدل شمالی
    • دهستان بکرآباد
    • دهستان سینا

شهرها: ورزقان

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان ورزقان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۴۷۶۶ نفر بوده است.


جستارهای وابسته