بخش مرکزی شهرستان هشترود یکی از بخش‌های تابعه شهرستان هشترود در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

 • بخش مرکزی شهرستان هشترود
  • دهستان سلوک
  • دهستان علی آباد
  • دهستان قرانقو
  • دهستان کوهسار
  • دهستان چاراویماق شمالشرقی

شهرها: هشترود

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان هشترود در سال ۱۳۸۵ برابر با ۴۷۳۱۴ نفر بوده است.


جستارهای وابسته