بخش مرکزی شهرستان هریس یکی از بخش‌های تابعه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش مرکزی شهرستان هریس

شهرها هریس، زرنق، بخشایش و کلوانق.

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان هریس در سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۹۰۹۳ نفر بوده است.

جستارهای وابسته