بخش مرکزی شهرستان ملکان یکی از بخش‌های تابعه شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش مرکزی شهرستان ملکان
    • دهستان گاودول شرقی
    • دهستان گاودول غربی
    • دهستان گاودول مرکزی

شهر ملکان

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان ملکان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۷۸۲۷۲ نفر بوده است.

جستارهای وابسته