بخش مرکزی شهرستان مرند یکی از بخش‌های تابعه شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

 • بخش مرکزی شهرستان مرند
  • دهستان بناب
  • دهستان دولت آباد
  • دهستان زنوزق
  • دهستان کشکسرای
  • دهستان میشاب شمالی
  • دهستان هرزندات شرقی
  • دهستان هرزندات غربی

شهرها: زنوز، مرند، کشکسرای و بناب جدید.

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان مرند در سال 1390برابر با 239209 نفر بوده‌است.

جستارهای وابسته