بخش مرکزی شهرستان مراغه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش مرکزی شهرستان مراغه
    • دهستان سراجوی شمالی
    • دهستان سراجوی غربی
    • دهستان قره ناز

شهرها: مراغه

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان مراغه در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۱۳۰۷۷ نفر بوده است.

جستارهای وابسته