بخش مرکزی شهرستان عجب‌شیر یکی از بخش‌های تابعه شهرستان عجب‌شیر در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش مرکزی شهرستان عجب‌شیر
    • دهستان خضرلو
    • دهستان دیزجرود غربی

شهرها: عجب‌شیر

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان عجب شیر در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶۶۲۹۶ نفر بوده است.


جستارهای وابسته