بخش مرکزی شهرستان شبستر یکی از بخش‌های تابعه شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش مرکزی شهرستان شبستر
    • دهستان سیس
    • دهستان گونی شرقی
    • دهستان گونی مرکزی

شهرها: خامنه، شبستر، شرفخانه، شندآباد، سیس، وایقان و کوزه‌کنان.

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان شبستر در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶۵۹۴۹ نفر بوده است.

جستارهای وابسته