بخش مرکزی شهرستان دهگلان یکی از بخش‌های شهرستان دهگلان در استان کردستان ایران است.

جمعیت

براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت بخش مرکزی شهرستان دهگلان ۴۳۲۷۰ نفر بوده‌است.

تقسیمات کشوری

بخش مرکزی شهرستان دهگلان از سه دهستان تشکیل شده‌است: