بخش مرکزی شهرستان جلفا یکی از بخش‌های تابعه شهرستان جلفا در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش مرکزی شهرستان جلفا
    • دهستان شجاع
    • دهستان ارسی
    • دهستان داران

شهرها: جلفا و هادی‌شهر

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان جلفا در سال ۱۳۸۵ برابر با ۴۴۸۲۹ نفر بوده است.


جستارهای وابسته