شهرلیلان یکی از بخش‌های تابعه شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • شهرلیلان
    • بخش لیلان جنوبی
    • بخش لیلان شمالی

شهرها: لیلان

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش لیلان شهرستان ملکان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۳۲۴۶ نفر بوده است.


جستارهای وابسته