بخش شادیان یکی از بخش‌های تابعه شهرستان چاراویماق در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش شادیان
    • دهستان چاراویماق جنوب شرقی
    • دهستان چاراویماق شرقی

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش شادیان شهرستان چاراویماق در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۲۷۹۱ نفر بوده است.


جستارهای وابسته