بخش سراجو یکی از بخش‌های تابعه شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش سراجو
    • دهستان سراجوی جنوبی
    • دهستان سراجوی شرقی
    • دهستان قوری چای غربی

شهرها: خراجو

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش سراجو شهرستان مراغه در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۲۶۲۵ نفر بوده است.


جستارهای وابسته