بخش سراب‌باغ یکی از بخش‌های تابعه شهرستان آبدانان در استان ایلام در غرب ایران است.

تقسیمات کشوری

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش سراب باغ شهرستان آبدانان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۰۱۷۰ نفر بوده است. ساکنان سراب باغ و زبان و فرهنگ آن: ساکنان سراب باغ اغلب با زبان لکی و کردی و لری با هم تکلم می‌کنند. مذهب اهالی تشیع است.

روستاهای تابعه بخش سراب باغ

سرپله،وچکبود علیا و سفلا ،وچکبود جودکی، ماهوته، ژیور، گل گل علیا، گل گل سفلا،سراب نقل و سیاهگاو

تغییرات در تقسیمات کشوری

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ آبان ۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱٫۴٫۴۲٫۴۰۵۵۹ مورخ ۲۷/۳/۹۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود که: روستاها، مزارع و مکان‌های زیر از دهستان چم‌کبود بخش سراب باغ شهرستان آبدانان منتزع و به دهستان جابر انصار در بخش مرکزی همان شهرستان ملحق می‌شوند:

  • ۱. چم کبود ۲. ماهوته .۳ طلور ۴. پادگان قدس سپاه ۵. سنگ شکن نیکوکاران ۶. فرودگاه نیروی هوایی ارتش.
  • مرکز دهستان چم کبود از روستای چم کبود به روستای وچکاب انتقال می‌یابد.
  • «وچ کبود» از توابع بخش سراب باغ شهرستان آبدانان به «چم کبود» تغییر می‌یابد.

جستارهای وابسته