بخش زواره یکی از بخش‌های تابعه شهرستان اردستان در استان استان اصفهان ایران است.


تقسیمات کشوری

  • بخش زواره
    • دهستان سفلی
    • دهستان ریگستان

شهرها: زواره


جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش زواره شهرستان اردستان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۲۹۹۰ نفر بوده است.


جستارهای وابسته