بخش خسروشاه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

محتویات

تقسیمات کشوری

شهرها: خسروشاه

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش خسروشاه شهرستان تبریز در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۸۷۲۰ نفر بوده‌است.

جستارهای وابسته