بخش حومه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

شهرها: آذرشهر

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش حومه شهرستان آذر شهر در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶۵۱۳۱ نفر بوده است.

جستارهای وابسته