بخش جاجرود در شهرستان پردیس استان تهران قرار دارد. این بخش مطابق با مصوبه ۱۳۹۱/۹/۲۹ هیئت وزیران یکی از دو بخش شهرستان پردیس به شمار می‌رود و مرکز آن، روستای خسروآباد است.

تقسیمات کشوری

به لحاظ تقسیمات کشوری این بخش شامل دو دهستان است که عبارتند از: