بخش بلبان‌آباد یکی از بخش‌های شهرستان دهگلان در استان کردستان ایران است.

جمعیت

براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت بخش بلبان‌آباد ۱۹۵۷۴ نفر بوده‌است.

تقسیمات کشوری

بخش بلبان‌آباد از دو دهستان تشکیل شده‌است: