بخش ایلخچی یکی از بخش‌های تابعه شهرستان اسکو در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش ایلخچی
    • دهستان شورکات جنوبی
    • دهستان جزیره

شهرها: ایلخچی

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش ایلخچی شهرستان اسکو در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۸۴۷۵ نفر بوده است.


جستارهای وابسته