بخش‌های خودمختار اسپانیا

بخش خودمختار نخستین تقسیم بندی در پادشاهی اسپانیا است که بنابر قانون اساسی اسپانیا ایجاد شده‌است. ماده دوم از قانون اساسی اسپانیا خودگردانی را حق «گروه‌های قومی و بخش‌های مختلف» می‌داند و بر «اتحاد پایان‌ناپذیر ملت اسپانیا» تاکید می‌کند. هم‌اکنون اسپانیا ۱۷ بخش خودمختار و ۲ شهر خودمختار دارد.

فهرست بخشها

چنانچه گفته شد، اسپانیا ۱۷ بخش خودمختار دارد

شهرهای خودمختار و پلازاس دسوبرانیا

  • سئوتا و ملیله. این دو در اسپانیایی شهر خودمختار نامیده شده‌اند. از نظر قانونی این دو بین بخش خودمختار و شهر عادی قرار دارند. از یک سو مجلس‌های خودمختار این دو شهر نمی‌توانند قانون‌های خودمختار تصویب کنند، اما از سوی دیگر آن‌ها می‌توانند قواعدی برای اجرای قانون‌ها بگذرانند که این شوراهای شهر دامنه عمل بیشتری برای آنها فراهم می‌سازد.

جزیره‌های زیر نیز جزء شهرهای خودمختار به شمار آمده‌اند

  • جزایر چافاریناس (Islas Chafarinas)
  • پنیون د آلهوسماس (Peñón de Alhucemas)
  • پنیون د بلس د لا گومرا (Peñón de Vélez de la Gomera)

جستارهای وابسته