بتافیت
تصویری از بتافیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری رادیواکتیویته قوی دارد. از واژه محل Betafo در ماداگاسکار اخذ شده‌است.
نام دیگر Betafite
فرمول شیمیایی (CaFeU)2-x(NbTiTa)2 O6(OHF)1-z
ترکیب شیمیایی محلول در اسیدها متغیر
رده بندی اکسید
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری اکتائدر - دودکائدر
شکل ظاهری بلوری - توده‌های مجتمع - دانه‌ای نیمه شکل دار کمیاب است و بیشتر در ماداگاسکار، URSS، برزیل، کانادا، آمریکا
رنگ قهوه‌ای - سیاه - قهوه‌ای سبز - زرد
رنگ خاکه زرد -سفید
سختی موس ۳-۵٫۵
وزن مخصوص ۳٫۷-۵
رخ ندارد
جلا چرب - شیشه ای
شکستگی صدفی
شفافیت کدر(اپاک)
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز - آلانیت- اکسینیت- مونازیت- گزنوتیم
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل پگماتیتی - کربناتی
محل پیدایش فنلاند

بتافیت (به انگلیسی: Betafite) با فرمول شیمیایی (CaFeU)2-x(NbTiTa)2 O6(OHF)1-z از مجموعه کانی هاست و رادیواکتیویته قوی دارد. از واژه محل Betafo در ماداگاسکار اخذ شده‌است. محلول در اسیدها متغیر برای اولین بار در فنلاند کشف شد و از نظر شکل بلور: اکتائدر - دودکائدر، رنگ: قهوه‌ای - سیاه - قهوه‌ای سبز - زرد، شفافیت: کدر(اپاک)، شکستگی: صدفی، جلا: چرب - شیشه ای، رخ: ندارد، سیستم تبلور: مکعبی و در رده‌بندی اکسید است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن پگماتیتی - کربناتی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - آلانیت- اکسینیت- مونازیت- گزنوتیم است ، از نظر ژیزمان بلوری - توده‌های مجتمع - دانه‌ای نیمه شکل دار کمیاب است و بیشتر در ماداگاسکار، URSS، برزیل، کانادا، آمریکا یافت می‌شود.

نگارخانه

جستارهای وابسته