باونیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام محل کشف آن Baveno در ایتالیا اخذ شده‌است.
نام دیگر Bavenite
فرمول شیمیایی
ترکیب شیمیایی نامحلول در اسیدها CaO:۲۳٫۹۹٪ Al2O۳:۱۰٫۹٪ BeO:۵٫۳۵٪ SiO۲:۵۷٫۸۳٪ H2O:۱٫۹۳٪
رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری - ماکله
شکل ظاهری بلوری - آگرگات رشته‌ای - شعاعی - قرصی کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، چک اسلواکی، ایتالیا، آمریکا، استرالیا
رنگ سفید - صورتی - سبز - قهوه ای
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۵٫۵
وزن مخصوص ۲٫۷
رخ کامل
جلا شیشه‌ای - صدفی
شکستگی صدفی - نامنظم
شفافیت شفاف - نیمه کدر
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز سختی - محلول در اسیدهالامونتیت- فلوئوریت- آلبیت- بریل و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل پگماتیتی - هیدروترمال
محل پیدایش چک اسلواکی

باونیت (به انگلیسی: Bavenite) با فرمول شیمیایی از مجموعه کانی هاست و از نام محل کشف آن Baveno در ایتالیا اخذ شده‌است. نامحلول در اسیدها CaO:۲۳٫۹۹٪ Al2O۳:۱۰٫۹٪ BeO:۵٫۳۵٪ SiO۲:۵۷٫۸۳٪ H2O:۱٫۹۳٪ برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - ماکله، رنگ: سفید - صورتی - سبز - قهوه ای، شفافیت: شفاف - نیمه کدر، شکستگی: صدفی - نامنظم، جلا: شیشه‌ای - صدفی، رخ: کامل، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سیلیکات است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن پگماتیتی - هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن سختی - محلول در اسیدهالامونتیت- فلوئوریت- آلبیت- بریل و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگات رشته‌ای - شعاعی - قرصی کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، چک اسلواکی، ایتالیا، آمریکا، استرالیا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع