باریتوکلسیت
تصویری از باریتوکلسیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری لومینسانس سبز تیره دارد. از ترکیب شیمیائی اش گرفته شده‌است.
نام دیگر Barytocalcite
فرمول شیمیایی BaCa[CO3]2
ترکیب شیمیایی محلول در HCl BaO:۵۱٫۵۶٪ CaO:۱۸٫۸۵٪ CO۲:۲۹٫۵۹٪
رده بندی کربنات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری
شکل ظاهری بلوری - آگرگات توده‌ای - دانه‌ای کمیاب ; انگلیس، آلمان غربی و شرقی و سوئد
رنگ سفید - زرد - خاکستری - متمایل به سبز
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۴
وزن مخصوص ۳٫۶۶
رخ کامل
جلا شیشه ای
شفافیت شفاف - نیمه کدر
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز - کلسیت- باریت- فلوئورین و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال
محل پیدایش چک و اسلواکی

باریتوکلسیت (به انگلیسی: Barytocalcite) با فرمول شیمیایی BaCa[CO3]2 از مجموعه کانی هاست و لومینسانس سبز تیره دارد. از ترکیب شیمیائی اش گرفته شده‌است. محلول در HCl BaO:۵۱٫۵۶٪ CaO:۱۸٫۸۵٪ CO۲:۲۹٫۵۹٪ برای اولین بار در چک و اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری، رنگ: سفید - زرد - خاکستری - متمایل به سبز، شفافیت: شفاف - نیمه کدر، جلا: شیشه ای، رخ: کامل، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی کربنات است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - کلسیت- باریت- فلوئورین و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگات توده‌ای - دانه‌ای کمیاب ; انگلیس، آلمان غربی و شرقی و سوئد یافت می‌شود.

جستارهای وابسته