بابونه کاذب کپه‌ریز
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاه
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): آستریدها
راسته: میناسانان
تیره: کاسنیان
تبار: کاسنیان آنثمیدئا
سرده: بابونه کاذب
گونه: T. microcephalum
نام علمی
Tripleurospermum microcephalum

بابونه کاذب کپه‌ریز (نام علمی: Tripleurospermum microcephalum ) نام یک گونه از سرده بابونه کاذب است.

منابع