اپسونیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری نام محل اکتشاف آن Epson است.
نام دیگر Epsonite
فرمول شیمیایی MgSO4.7H2O
ترکیب شیمیایی درهوای آزاد آب خودراازدست داده و مات می‌شود. درآب محلول است - مزه آن شوروتلخ است. MgO:۱۶٫۳۶٪ SO۳:۳۲٫۴۸٪ H2O:۵۱٫۱۶٪
رده بندی سولفات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری - آسیکولار
شکل ظاهری آگرگاتهای رشته‌ای - پوسته‌ای یا قشری - استالاگتیتی - پودر فراوان است و بیشتر در روسیه، انگلستان، آمریکا و چک اسلواکی و انگلستان
رنگ سفید - متمایل به زرد - متمایل به سبز - متمایل به قرمز - صورتی
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۲-۲٫۵
وزن مخصوص ۱٫۶۸
رخ کامل
جلا شیشه‌ای - ابریشمی
شفافیت شفاف - نیمه شفاف
پاراژنز هالوتریکیت - پیکرینژیت- هالوتریکیت- ملانتریت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش چک اسلواکی
کاربرد در گذشته در پزشکی مصرف داشته‌است.

اپسونیت (به انگلیسی: Epsonite) با فرمول شیمیایی MgSO4.7H2O از مجموعه کانی هاست و نام محل اکتشاف آن Epson است. درهوای آزاد آب خودراازدست داده و مات می‌شود. درآب محلول است - مزه آن شوروتلخ است. MgO:۱۶٫۳۶٪ SO۳:۳۲٫۴۸٪ H2O:۵۱٫۱۶٪ برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - آسیکولار، رنگ: سفید - متمایل به زرد - متمایل به سبز - متمایل به قرمز - صورتی، شفافیت: شفاف - نیمه شفاف، جلا: شیشه‌ای - ابریشمی، رخ: کامل، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سولفات است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن هالوتریکیت - پیکرینژیت- هالوتریکیت- ملانتریت است کاربرد آن: در گذشته در پزشکی مصرف داشته‌است.، از نظر ژیزمان آگرگاتهای رشته‌ای - پوسته‌ای یا قشری - استالاگتیتی - پودر فراوان است و بیشتر در روسیه، انگلستان، آمریکا و چک اسلواکی و انگلستان یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

کانی اپسومیت در قسمت زیرزمین معدن سرب و روی کوشک(بافق- یزد) هم یافت می شود.

منبع