اوپال سفید شیری
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از واژة قدیمی اوپال به معنی گرانبها اخذ شده‌است.
نام دیگر Opal_Blanche_de_lait
فرمول شیمیایی SiO2.nH2O
ترکیب شیمیایی محلول در KOH , HF متغیر
رده بندی اکسید
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری بی شکل
شکل ظاهری قلوه‌ای شکل - استالاکتیتی - کنکرسیونی - قشری - پسودومورف نسبتاْ فراوان ; در ولکانیسم ناحیه‌ای و در زونهای اکسیداسیونی و آلتراسیونی و اولترابازیکها در آلمان شرقی، اطریش، چک و اسلواکی، مجارستان، رومانی، URSS روسیه و بخش‌هایی از مکزیک دیده می‌شود.
رنگ متمایل به زرد -قرمز - قهوه‌ای تا سیاه
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۵٫۵-۶٫۶
وزن مخصوص ۲٫۲-۲٫۷
رخ ندارد
جلا شیشه‌ای - چرب - مات
شکستگی صدفی
شفافیت شفاف - نیمه شفاف
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز سختی - انحلال در اسیدها (اوانسیت) -چگالی - خواص نوری - اشعه Xکالسدوئن - اوانسیت- نانترونیت- هیالیت- کالسدونی
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل بعد از آتشفشانی - دگرسانی بخشی
محل پیدایش چک و اسلواکی

اوپال سفید شیری (به فرانسوی: Opal_Blanche_de_lait) با فرمول شیمیایی SiO2.nH2O از مجموعه کانی هاست و از واژة قدیمی اوپال به معنی گرانبها اخذ شده‌است. محلول در KOH , HF متغیر برای اولین بار در چک و اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: بی شکل، رنگ: متمایل به زرد -قرمز - قهوه‌ای تا سیاه، شفافیت: شفاف - نیمه شفاف، شکستگی: صدفی، جلا: شیشه‌ای - چرب - مات، رخ: ندارد، سیستم تبلور: آمرف و در رده‌بندی اکسید است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن بعد از آتشفشانی - دگرسانی بخشی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن سختی - انحلال در اسیدها (اوانسیت) -چگالی - خواص نوری - اشعه Xکالسدوئن - اوانسیت- نانترونیت- هیالیت- کالسدونی است ، از نظر ژیزمان قلوه‌ای شکل - استالاکتیتی - کنکرسیونی - قشری - پسودومورف نسبتاْ فراوان ; در ولکانیسم ناحیه‌ای و در زونهای اکسیداسیونی و آلتراسیونی و اولترابازیکها در آلمان شرقی، اطریش، چک و اسلواکی، مجارستان، رومانی، URSS روسیه و بخش‌هایی از مکزیک دیده می‌شود. یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع