اوری کلسیت
تصویری از اوری کلسیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری احتمالاْ از کلمه یونانی oreikhalkos به معنای مس کوهستان گرفته شده‌است.
نام دیگر Aurichalcite
فرمول شیمیایی (ZnCu)5[(OH)6-(CO3)2]
ترکیب شیمیایی دراسیدها و همچنین در آمونیاک محلول است CuO:۱۹٫۹۲٪ ZnO:۵۴٫۰۸٪ CO۲:۱۶٫۱۱٪ H2O:۹٫۸۹٪
رده بندی کربنات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری سوزنی - بلورهای ورقه‌ای - پهن و کوتاه
شکل ظاهری بلورهای کوچک - آگرگاتهای دانه‌ای یا اسفنجی (کف مانند) تقریباْ کمیاب است و بیشتر در ایتالیا، یونان، مکزیک، ژاپن، آمریکا، ایران، روسیه و رومانی
رنگ آبی روشن - آبی متمایل به سبز
رنگ خاکه روشن تر از رنگ کانی
سختی موس ۲
رخ کامل مطابق با
جلا صدفی - ابریشمی
شفافیت نیمه شفاف
پاراژنز لدهیلیت - سیاتوتریکیت - کریزوکل- هیدروزنسیت- لیمونیت- اسمیت سونیت- همی مورفیت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش مکزیک

اوری کلسیت (به انگلیسی: Aurichalcite) با فرمول شیمیایی (ZnCu)5[(OH)6-(CO3)2] از مجموعه کانی هاست و احتمالاْ از کلمه یونانی oreikhalkos به معنای مس کوهستان گرفته شده‌است. دراسیدها و همچنین در آمونیاک محلول است CuO:۱۹٫۹۲٪ ZnO:۵۴٫۰۸٪ CO۲:۱۶٫۱۱٪ H2O:۹٫۸۹٪ برای اولین بار در مکزیک کشف شد و از نظر شکل بلور: سوزنی - بلورهای ورقه‌ای - پهن و کوتاه، رنگ: آبی روشن - آبی متمایل به سبز، شفافیت: نیمه شفاف، جلا: صدفی - ابریشمی، رخ: کامل مطابق با، سیستم تبلور: رمبوئدریک و در رده‌بندی کربنات است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن لدهیلیت - سیاتوتریکیت - کریزوکل- هیدروزنسیت- لیمونیت- اسمیت سونیت- همی مورفیت است ، از نظر ژیزمان بلورهای کوچک - آگرگاتهای دانه‌ای یا اسفنجی (کف مانند) تقریباْ کمیاب است و بیشتر در ایتالیا، یونان، مکزیک، ژاپن، آمریکا، ایران، روسیه و رومانی یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع