اوریک اسید
Kekulé, keletal formula of a minor uric acid tautomer Spacefill model of a minor uric acid tautomer
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس
پاب‌کم
کم‌اسپایدر
UNII
شمارهٔ ئی‌سی
دراگ‌بانک
KEGG
MeSH
ChEBI
ChEMBL
مرجع بیلشتین
156158
3DMet
جی‌مول-تصاویر سه بعدی
خصوصیات
فرمول مولکولی C5H4N4O3
جرم مولی 168.1103 g mol
شکل ظاهری White crystals
دمای ذوب ۳۰۰ درجه سلسیوس (۵۷۲ درجه فارنهایت; ۵۷۳ کلوین)
انحلال‌پذیری در آب 60 mg dm (at 20 °C)
log P -1.107
اسیدی (pKa) 5.6
خاصیت بازی (pKb) 8.4
ترموشیمی
166.15 J K mol (at 24.0 °C)
آنتروپی مولار استاندارد S298
173.2 J K mol
-619.69--617.93 kJ mol
Std enthalpy of
combustion
ΔcH298
-1.9212--1.91956 MJ mol
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)
 N  (چیست: YesY/N؟)
Infobox references

اسید اوریک ترکیب آلی از عناصر کربن، اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن به فرمول شیمیایی C۵H۴N۴O۳ می‌باشد. دربدن انسان اوریک اسید از شکستن پورین که در مواد غذایی چون جگر و گوشت وجود دارد حاصل می‌شود.

در بیماریها

اسید اوریک توسط کلیه‌ها دفع می‌شود لذا در نارسایی کلیه میزان آن در خون افزایش میابد. همچنین در سرطان و نقرس نیز ما اغلب افزایش اسید اوریک را مشاهده می‌کنیم. رسوب کریستالهای اسید اوریک در مفاصل کوچک (بیماری نقرس) و در کلیه (سنگ کلیه نوع اسید اوریکی) گاه مشاهده می‌شود.