انزال زنان به خروج مایع از غدد شبه پروستاتی زنانه از طریق میزراه یا اطراف آن در هنگام اوج لذت جنسی گفته می‌شود. دلیل، منبع، و حتی محتویات این ماده هنوز مورد اختلاف محققان است و همچنین به بحث‌های دربارهٔ وجود موضع جی مربوط می‌شود.

این بحث از سال ۱۹۸۲ و پس از انتشار کتابی به نام The G Spot and Other Recent Discoveries About Human Sexuality مطرح شده و هنوز هم جواب قطعی به آن داده نشده‌است.