انرژی مکانیکی مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی در هر سیستم مکانیکی است.

قانون بقای انرژی مکانیکی بیان می‌کند تحت شرایط خاصی، مقدار کل انرژی مکانیکی جسم ثابت است، یعنی:

یا:

این قضیه نشان دهندهٔ این است که مجموع مقادیر انرژی ثابت است و آن انرژی نه خود به خود به وجود می‌آید و نه خود به خود از بین می‌رود.

  • ویکی‌پدیای انگلیسی