کشورهای جهان بر پایه اندازه ریل راه‌آهن

ریل‌های راه‌آهن در کشورها و مناطق مختلف جهان دارای اندازه‌های مختلفی است که لوکوموتیوها و سایر وسایل نقلیه ریلی براساس آن ساخته می‌شوند.

متداول‌ترین اندازه ریل راه‌آهن ریل استاندارد (۱۴۳۵ میلی‌متر) است که در کشورهایی همچون ایران، آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، ژاپن و استرالیا از آن استفاده می‌کنند.

انواع خطوط راه‌آهن بر پایه اندازه

 • پانزده اینچ
 • ۲ فوت و ۶۰۰ میلی‌متر
 • ۷۵۰ میلی‌متر
 • بوسنی
 • ۲ فوت و شش اینچ
 • ۸۰۰ میلی‌متر
 • ۳ فوت سوئد
 • ۹۰۰ میلی‌متر
 • ۳ فوت
 • یک متر
 • ۳ فوت و ۶ اینچ
 • ۴ فوت و ۶ اینچ
 • استاندارد (۱٬۴۳۵ میلی‌متر (۴ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ))
 • ۵ فوت و ۱۵۲۰ میلی‌متر (روسیه)
 • ۵ فوت و ۳ اینچ (ایرلند)
 • ایبری (پرتغال و اسپانیا)
 • ۵ فوت و ۶ اینچ (هند)
 • ۶ فوت
 • ۷ فوت

نگارخانه

جستارهای وابسته

 • by George W. Hilton
 •   — A list of railway gauges used or being used worldwide, including gauges that are obsolete.
 • (issues with the participation of 1520/1524 mm gauge countries in the EU rail network)