امند یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان رودقات بخش صوفیان شهرستان شبستر واقع شده‌است.این‌روستا دارای یک سدخاکی توریستی میباشد که‌آب‌باغ‌های امند از این‌سد میباشد.