پلوتونیمامریسیمکوریم
Eu

Am

(Uqp)
ظاهر
نقرهy white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد امریسیم، Am، 95
تلفظ به انگلیسی ‎/ˌæməˈrɪsiəm/‎
AM-ə-RIS-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
گروه، دوره، بلوک ۳۷, f
جرم اتمی استاندارد (243) g·mol
آرایش الکترونی [Rn] 5f 7s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 12 g·cm
نقطه ذوب 1449 K, 1176 °C, 2149 °F
نقطه جوش 2880 K, 2607 °C, 4725 °F
گرمای هم‌جوشی 14.39 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 62.7 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1239 1356
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 7, 6, 5, 4, 3, 2
(آمفوتر oxide)
الکترونگاتیوی 1.3 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 578 kJ·mol
شعاع اتمی 173 pm
شعاع کووالانسی 180±6 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس paramagnetic
مقاومت الکتریکی 0.69 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 10 W·m·K
عدد کاس 7440-35-9
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های امریسیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Am syn 432.2 y SF - -
α 5.486 Np
Am syn 141 y IT 0.049 Am
α 5.637 Np
SF - -
Am syn 7370 y SF - -
α 5.275 Np

امریسیوم (Americium)از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی با نماد شیمیایی Am و عدد اتمی ۹۵ است. نام آن از نام ایالات متحده آمریکا که درآن کشف شده است برداشته شده است. این فلز رنگی نقره ای دارد و به آهستگی در هوای گرم و خشک اکسید شده و جلای خود را از دست می دهد. این عنصر پرتوزا بوده و از خود تشعشعات گاما و آلفا ساطع می کند.

کشف

این عنصر نخستین بار تیمی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا از جمله گلن سیبورگ در سال ۱۹۴۴ میلادی کشف گردید.

خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر آمریسیم :

کاربرد

نمای درونی و بیرونی یک حسگر دود بر پایه ایزوتوپ امریسیم

از ایزوتوپ امریسیم-۲۴۱ به عنوان یکی از اجزا حسگر دود در سیستم ایمنی اطفا حریق استفاده می شود.