الیونیت
تصویری از الیونیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری به دلیل رنگ آن که زیتونی است.
نام دیگر Olivenite
فرمول شیمیایی
ترکیب شیمیایی CuO:۵۶٫۲۲٪ As2O۵:۴۰٫۶۰٪ H2O:۵۳٫۱۸٪
رده بندی آرسنیات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری
شکل ظاهری بلور- اگرگات خاکی و الیافی تقریباََ کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، بریتانیای کبیر، چک اسلواکی، URSS، یونان، شیلی و آمریکا
رنگ سبز زیتونی - قهوه‌ای - زرد تا سفید
رنگ خاکه زرد - سبز
سختی موس ۳
وزن مخصوص ۴٫۳
رخ ناقص
جلا شیشه‌ای - چرب - ابریشمی
پاراژنز ‌آتاکامیت - لیبتینیت- تیرولیت- کلینوکلاس- کالکوپیریت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی - ناحیة اکسیداسیون
محل پیدایش بریتانیای کبیر

الیونیت (به انگلیسی: Olivenite) با فرمول شیمیایی از مجموعه کانی هاست و به دلیل رنگ آن که زیتونی است. CuO:۵۶٫۲۲٪ As2O۵:۴۰٫۶۰٪ H2O:۵۳٫۱۸٪ برای اولین بار در بریتانیای کبیر کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری، رنگ: سبز زیتونی - قهوه‌ای - زرد تا سفید، جلا: شیشه‌ای - چرب - ابریشمی، رخ: ناقص، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی آرسنیات است و منشأ تشکیل آن ثانوی - ناحیة اکسیداسیون است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن ‌آتاکامیت - لیبتینیت- تیرولیت- کلینوکلاس- کالکوپیریت است ، از نظر ژیزمان بلور- اگرگات خاکی و الیافی تقریباََ کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، بریتانیای کبیر، چک اسلواکی، URSS، یونان، شیلی و آمریکا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع