اقیانوس‌نگاری (به انگلیسی: Oceanography) دانشی میان‌رشته‌ای است که به‌منظور شناخت از محیط‌های اقیانوسیِ رشته‌های زیست‌شناسی، شیمی، زمین‌شناسی، فیزیک، ژئوفیزیک، ریاضیات، گیاه‌شناسی، جانورشناسی، هواشناسی، و جغرافیا را با هم ترکیب می‌کند. پژوهش‌های اقیانوس‌نگاری مطالعهٔ امواج، جزر و مد، فرایندهای ساحلی، سازواره‌های پلانکتونیک و ته‌آبی، تغییرات سطح دریا و جوّی، و گردش اقیانوس را دربرمی‌گیرد.

موارد مورد مطالعه

در علم اقیانوس‌نگاری، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و دیگر ویژگی‌های اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

جستارهای وابسته

  • Show، E. Hydrology, Dover inc, New York, 1970