اَفسَریه یکی از محله‌های جنوب شرقی تهران است. این محله از غرب به بزرگراه بسیج، از شرق و جنوب به بلوار اردیبهشت و از شمال به قصر فیروزه منتهی می‌شود و دارای شبکه خیابان‌های متقاطع و منظم است. این محله از سه خیابان اصلی شمالی و جنوبی با نام‌های ۱۵ متری اول، ۱۵ متری دوم و ۱۵ متری سوم و نیز یک خیابان شرقی با نام ۲۰ متری افسریه می‌باشد. همچنین از جنوب تا شمال دارای ۴۵ کوچه منظم می‌باشد. از خیابان ۱ تا ۲۹ افسریه در منطقه ۱۵ شهرداری تهران و از خیابان ۳۰ تا ۴۵ در منطقه ۱۴ شهرداری تهران قرار دارد.

افراد مشهوری چون مهران مدیری، محسن افشانی، علی عبدالمالکی و… بزرگ شده این محله می‌باشند.

راه خودرو، نقشه ویژه ترافیکی تهران، ۱۳۸۳خ.