اسمیت زونیت
تصویری از اسمیت زونیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام کانی شناس انگلستانی اسمیت سون J.Smithson اخذ شده‌است.
نام دیگر Smithsonite
فرمول شیمیایی
ترکیب شیمیایی محلول در اسیدها ZnO:۶۴٫۹٪ CO۲:۳۵٫۱٪
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری رمبوئدر
شکل ظاهری بلوری - بخشی استالاکتیتی - آگرگات دانه‌ای و اولیه فراوان است و بیشتر در آلمان غربی، اتریش، یونان، ایتالیا، انگلستان، نامبیا، الجزایر، آمریکا، ویتنام، استرالیا، URSS
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۵
وزن مخصوص ۴٫۳-۴٫۵
رخ کامل
جلا شیشه‌ای - صدفی
شکستگی نامنظم
شفافیت شفاف - نیمه شفاف
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز سختی - چگالی - واکنش هایشیمیایی و اشعه Xکلسیت - همی مورفیت - کالسدونیت- گالن- هیدروزینکیت- اسفالریت- همی مورفیت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل زون اکسیداسیون
محل پیدایش استرالیا

اسمیت زونیت (به انگلیسی: Smithsonite) با فرمول شیمیایی از مجموعه کانی هاست و از نام کانی شناس انگلستانی اسمیت سون J.Smithson اخذ شده‌است. محلول در اسیدها ZnO:۶۴٫۹٪ CO۲:۳۵٫۱٪ برای اولین بار در استرالیا کشف شد و از نظر شکل بلور: رمبوئدر، شفافیت: شفاف - نیمه شفاف، شکستگی: نامنظم، جلا: شیشه‌ای - صدفی، رخ: کامل، سیستم تبلور: ارترومبیک همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن زون اکسیداسیون است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن سختی - چگالی - واکنش هایشیمیایی و اشعه Xکلسیت - همی مورفیت - کالسدونیت- گالن- هیدروزینکیت- اسفالریت- همی مورفیت است ، از نظر ژیزمان بلوری - بخشی استالاکتیتی - آگرگات دانه‌ای و اولیه فراوان است و بیشتر در آلمان غربی، اتریش، یونان، ایتالیا، انگلستان، نامبیا، الجزایر، آمریکا، ویتنام، استرالیا، URSS یافت می‌شود.

نگارخانه

جستارهای وابسته