اسلاوی کیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری نام یک کانی شناس اهل چک F.Slavik است.
نام دیگر Slavikite
فرمول شیمیایی MgFe3 +3 [(OH)3 - (SO4)4].18H2O
رده بندی سولفات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری
شکل ظاهری بلوری تقریباْ کمیاب است و بیشتر در چک اسلواکی، اطریش و ایتالیا
رنگ زرد مایل به سبز
رنگ خاکه خیلی روشن
سختی موس ۳٫۵
وزن مخصوص ۲٫۱
رخ نامشخص
جلا شیشه ای
شفافیت شفاف
پاراژنز - آلونژن- هالوتری کیت- پیریت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش چک اسلواکی

اسلاوی کیت (به انگلیسی: Slavikite) با فرمول شیمیایی MgFe3 +3 [(OH)3 - (SO4)4].18H2O از مجموعه کانی هاست و نام یک کانی شناس اهل چک F.Slavik است. برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری، رنگ: زرد مایل به سبز، شفافیت: شفاف، جلا: شیشه ای، رخ: نامشخص، سیستم تبلور: رمبوئدریک و در رده‌بندی سولفات است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - آلونژن- هالوتری کیت- پیریت است، از نظر ژیزمان بلوری تقریباْ کمیاب است و بیشتر در چک اسلواکی، اطریش و ایتالیا یافت می‌شود.