استان خراسان استانی از استان‌های ایران به مرکزیت شهر مشهد بود که تا سال ۱۳۸۳ بزرگ‌ترین استان ایران بود، اما پس از آن به ۳ استان تقسیم شد.

استان خراسان پیش از تجزیه

این استان هم‌اکنون به سه استان تقسیم شده است:

اصطلاحاً به مجموع این سه استان استان‌های خراسان هم گفته می شود.

انرژی الکتریکی

ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های نصب شده در سطح این سه استان در سال ۱۳۹۲ بیش از ۵٫۰۰۰ مگاوات بوده است.

جمعیت تاریخی

جمعیت طبق تقسیمات کشوری ۱۳۲۹

شهرستان بخش مرکز بخش دهستان‌ها تعداد آبادی‌ها جمعیت
بجنورد حومهٔ شهر مثال مثال مثال مثال
اسفراین مثال مثال مثال مثال
مانه مثال مثال مثال مثال
بیرجند حومه مثال مثال مثال مثال
درمیان مثال مثال مثال مثال
خوسف مثال مثال مثال مثال
شوسف مثال مثال مثال مثال
قائن مثال مثال مثال مثال
تربت حیدریه حومه مثال مثال مثال مثال
فیض‌آباد و مه‌ولات مثال مثال مثال مثال
رشخوار مثال مثال مثال مثال
کدکن مثال مثال مثال مثال
خواف مثال مثال مثال مثال
دره‌گز حومه مثال مثال مثال مثال
نوخندان مثال مثال مثال مثال
چاپشلو مثال مثال مثال مثال
لطف‌آباد مثال مثال مثال مثال
کلات مثال مثال مثال مثال
سبزوار حومه مثال مثال مثال مثال
صفی‌آباد مثال مثال مثال مثال
جغتای مثال مثال مثال مثال
ششتمد مثال مثال مثال مثال
داورزن مثال مثال مثال مثال
فردوس حومه مثال مثال مثال مثال
بشرویه مثال مثال مثال مثال
طبس مثال مثال مثال مثال
قوچان حومه مثال مثال مثال مثال
شیروان مثال مثال مثال مثال
باجگیران مثال مثال مثال مثال
کاشمر حومه مثال مثال مثال مثال
ریوش مثال مثال مثال مثال
خلیل‌آباد مثال مثال مثال مثال
بردسکن مثال مثال مثال مثال
گناباد جویمند حومه مثال مثال مثال مثال
بجستان مثال مثال مثال مثال
مشهد حومه و ارداک مثال مثال مثال مثال
طرقبه مثال مثال مثال مثال
فریمان مثال مثال مثال مثال
تربت جام مثال مثال مثال مثال
جنت‌آباد مثال مثال مثال مثال
سرخس مثال مثال مثال مثال
طیبات مثال مثال مثال مثال
نیشابور حومه مثال مثال مثال مثال
فدیشه مثال مثال مثال مثال
سرولایت مثال مثال مثال مثال
قدمگاه مثال مثال مثال مثال

جستارهای وابسته