عبارت استادان قدیم نقاشی معمولاً برای اشاره به نقاشان مشهور اروپایی قبل از سدهٔ ۱۹ میلادی به کار می‌رود.

فهرستی از استادان قدیم نقاشی

جستارهای وابسته